O aplikaci

Turistický portál návštěvníkům vsetínska umožňuje vyhledávat různé informace o území, například turistické zajímavosti, ubytovací možnosti, bankovní služby, restaurace, kulturní památky a kulturní akce. Pro milovníky sportu stránky poskytují informace o možnostech sportovního vyžití. V případě nutnosti lze také dohledat sidla institucí jako jsou nemocnice, policie a úřady.

Rovněž lze nad mapou vyhledávat trasy pro auto, cyklo a pěší turistiku. Trasy lze vytvořit pouhým navolením průjezdních nebo průchozích bodů. K takto zvoleným trasám se automaticky vypočte profil a délka trasy. Je umožněn export tras do GPX.

K trasám jsou rovněž vybrány různé turistické zajímavosti, restaurace atd. ležících poblíž trasy. Tyto informace jsou v mapě vyznačeny body. Podrobný popis k jednotlivým bodům(otevírací doby restaurací, programy kin atd.) získáme poklepem na daný bod.

Program cezhraničnej spolupráce, Európský fond regionálného rozvoja, Euroregion Bílé Karapaty
Fond Mikroprojektů

About application

Visitors of tourist portal can locate a variety of information about the Vsetinsko, such as tourist attractions, accommodation options, banking services, restaurants, cultural attractions and cultural events. For lovers of sports sites provide information about sports possibilities. If necessary, you can also locate hospitals, police and authorities

You can also search over a map auto trails, biking trails and hiking trails. By entering a series of transit points , you can create a route. To these selected routes are automatically calculated profile and the length. It is possible export routes to GPX

To the routes are also selected various tourist attractions, restaurants, etc. lying near the route.

These informations are marked on the map points. Detailed descriptions of the individual points (the opening hours of restaurants, cinema, etc.) can be obtained by tapping on the point.

Program cezhraničnej spolupráce, Európský fond regionálného rozvoja, Euroregion Bílé Karapaty
Micro-Project Fund

Information

Touristisches Portal der Region Vsetinsko erhaltet verschiedene Informationen über Sehenswürdigkeiten, Unterkünfte, Bankdienstleistungen, Restauranten, Kulturdenkmäler und Veranstaltungen. Für die Sport-Liebhaber gibt es viel Informationen über Sportaktivitäten. Wenn man in Not ist, kann man auch verschiedene Institutionen finden, wie zum Beispiel Krankenhäuser, Polizei oder Ämte.

Es ist möglich auch Routen für Auto, Fahrrad oder zu Fuss berechnen. Man bekommt automatisch auch die Länge und das Profil der Route. Die Route kann man in GPX format exportieren.

Alle Sehenswürdigkeiten und andere Objekte, die sich nah der Route befinden, werden in der Karte markiert. Detaillierte Informationen über das Objekt bekommt man nach dem Klick auf das Punkt in der Karte.

Program cezhraničnej spolupráce, Európský fond regionálného rozvoja, Euroregion Bílé Karapaty
Micro-Project Fund